Skip to main content

Voor complexe casussen werkt de gemeente Velsen met casuscoördinatoren. Zij opereren op het snijvlak van de verschillende leefdomeinen van de inwoners. Onderdeel van hun functie is het organiseren van overleg rondom complexe casussen en het betrekken en informeren van bestuurders. Dit doen zij in een zogenaamde stuurgroep. Terugkerende vraag in deze stuurgroep was op welke manier ze om moesten gaan met de privacyregels. Welke gegevens mochten gedeeld worden om de zaak zo goed mogelijk te bespreken? Was het nodig of zelfs toegestaan dat deze deelnemers in het overleg zaten? In Velsen kwamen ze er zelf niet goed uit. Reden om IK advisering te vragen dit voor hen uit te zoeken.

Een gouden combinatie

Samen met privacyjurist Stijn van Cleef doken we erin. Stijns kennis op het gebied van de (on)mogelijkheden van de AVG en onze ervaring in het sociaal domein bleken een gouden combinatie in dit vraagstuk. Samen kwamen we tot een aantal aanbevelingen, waarmee de integrale dienstverlening in Velsen een sprong vooruit kan maken.

Een kwestie van risico’s afdekken

Wat bleek nu het ei van Columbus? De oplossing vonden we enerzijds in het laten erkennen door het college dat het niet mogelijk is om effectieve integrale dienstverlening in te zetten en daarbij tegelijktijdig conform de letter van de AVG te werken. Het college heeft gesteld dat het belang van zorg voor de burger vóór het uitvoeren van de AVG gaat. Daarnaast hebben we de taak van de casuscoördinatoren nader omschreven waarmee het doel van hun werkzaamheden beter is vastgelegd. Ook de voorwaarden waaronder zij gegevens mogen inzien of delen hebben we daarbij vastgelegd. Het is dus geen quick-fix, maar vooral een kwestie van risico’s afdekken door bestuurlijk draagvlak en goed vastleggen welk doel je wilt bereiken met het delen van gegevens.

Vooruitziende blik

De aanbevelingen die we als IK advisering hebben ontwikkeld voor de gemeente Velsen lopen vooruit op de nieuwe Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS). De nieuwe wet (invoeringsdatum nog niet bekend) volgt op onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens in de gemeenten Nijmegen en Zaanstad. De toezichthouder concludeert daarin dat de wettelijke grondslag voor gegevensdeling ontbreekt. Het kader dat we voor de gemeente Velsen hebben ontwikkeld helpt de gemeente om vooruitlopend op de wettelijke grondslag die in de WAMS wordt gecreëerd inwoners met complexe problemen op een goede manier te ondersteunen. Wie volgt?

Focus op de inwoner

Deze manier van intensieve samenwerken is een belangrijk onderdeel van onze visie op dienstverlening in het sociaal domein. Wij zien grote toegevoegde waarde als gemeenten samen met de belangrijkste maatschappelijke partners in de wijk of dorpskern een gedeelde toegang vormen. Door te bekijken hoe iedereen vanuit zijn professie naar de oplossing kijkt, ontstijg je het kijken naar losse voorzieningen en discussies rondom het verdelen van subsidies. Wanneer er echt vertrouwen is in de samenwerking kan elke organisatie in de toegang een gelijkwaardige rol vervullen. De focus is op de inwoner en de vraag welke ondersteuning die nodig heeft. Je kunt zo gezamenlijk keuzes maken en prioriteiten stellen. De budgetten zijn nu eenmaal schaars. Samen kun je er het meeste rendement uithalen.

Eline van Braak-Timmermann

Eline werkte jarenlang voor gemeenten als beleidsmedewerker en strategisch adviseur in het sociaal domein. Nu schrijft ze voor IK advisering en heeft ze haar eigen coachpraktijk ‘Voor rake zaken’. Daarnaast geeft ze organisaties advies en trainingen over stresspreventie en werkgeluk.

Ben je voor jouw gemeente op zoek naar een soortgelijke oplossing?

Neem dan zeker contact op!

Herken je dit vraagstuk en wil je weten of IK advisering ook voor jou iets kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Neem contact op