Skip to main content

Inwoners met een hulpvraag willen goed geholpen worden en hebben behoefte aan gastvrijheid, begrip en transparantie. Maar hoe organiseert de gemeente een eenvoudig en prettig hulpverleningsproces als daar een gedecentraliseerd, complex en belast zorglandschap aan ten grondslag ligt?

Zou het niet prachtig zijn als de gemeente zorgt voor een integrale toegang, waar mogelijk gericht op preventie? Prettig voor de inwoner, maar óók voor de professional!

Welk soort aanpak creëert cohesie en eigenaarschap bij betrokkenen in de keten? Hoe komt een verzameling van samenwerkende organisaties tot één aanpak waarin het oplossen van het vraagstuk van de inwoner centraal blijft staan?

Eenvoudig, gastvrij & effectief

Stel je eens een plek voor waar je als inwoner terecht kunt met ieder vraagstuk. Waar je zonder afspraak gastvrij wordt ontvangen en waar een beschikbare hulpverlener de tijd voor je neemt, naar je luistert en met je meedenkt. Je wordt meteen geholpen of met aandacht doorverwezen.

De betrokken hulpverleners kennen elkaar en werken goed samen. De inwoner voelt zich welkom, gehoord en ervaart geen drempel om aan de bel te trekken. De plek is bekend in de gemeenschap, het voelt niet rot om erheen te gaan, straalt gastvrijheid en warmte uit. Je vindt er altijd een kop koffie en een glimlach.

IK heeft met het ServicePoort-concept de formule gevonden om Sociaal Domein en het beschikbare palet aan hulpverlening in uw gemeente te verbinden, te vereenvoudigen en effectiever te maken.

Ik heeft de oplossing: Het ServicePoort-concept

Het ServicePoort-concept is het antwoord op weg naar een integrale, klantvriendelijke en effectieve aanpak. Het centraliseert dienstverlening op één plek en brengt welzijn, zorg en de gemeentelijke toegang samen.

Elke gemeente is verschillend. IK advisering bekijkt en behandelt uw uitdaging altijd volledig en geheel op maat. Hoeveel partners betrekt u? Welke keuzes maakt u wat betreft locatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid van professionals? De uitkomst van onze aanpak in elke gemeente net anders, maar altijd strevend naar hetzelfde doel: Het creëren van effectieve, eenvoudige en integrale dienstverlening aan inwoners.

We starten met onderzoek naar de huidige situatie en helpen met het optekenen van de ambitie en doelstellingen voor uw gemeente. In de hierop volgende ontwerpfase schrijven we samen met de deelnemende organisaties in werkgroepen de processen uit. Desgewenst helpt IK advisering met de implementatie van de plannen.

Een ServicePoort-traject verloopt stapsgewijs. Als gemeente hoeft u bij aanvang zich niet te committeren aan de uitvoer van een volledig pakket. We starten met dat gedegen onderzoek. U heeft als klant vervolgens de regie. Bent u tevreden met onze output dan schept dat het fundament om verder te werken. Zo is de kwaliteit van ons werk de leidraad van een succesvolle samenwerking en werkt IK met u samen op basis van vertrouwen.

Laten we aan de slag gaan!

Met oplopende personeelstekorten neemt de werkdruk toe. Wachtlijsten groeien. Inwoners en professionals raken beide gefrustreerd.

Professionals willen inwoners ondersteunen vanuit hun expertise in plaats van bezig zijn met hokjesdenken, doorverwijzen en zich zorgen maken om administratieve last. Ze willen zich weer bezig houden met de reden waarom ze in het sociaal domein zijn gaan werken: Mensen helpen!

Kennismakend gesprek?

Benieuwd naar onze aanpak?

We vertellen graag wat het ServicePoort-concept kan betekenen binnen úw gemeente.

Neem contact op