Skip to main content

We scannen de organisatie op vijf onderdelen

Met de IK ServiceScan lichten we organisaties door op vijf onderdelen, en de onderlinge verbanden daartussen. Die vijf onderdelen staan niet op zichzelf maar juist in verbinding met elkaar. Daar houdt IK rekening mee.

1: Processen

IK zet de inwoner altijd centraal. Ondersteunt de wijze waarop het werk procesmatig is vormgegeven de doelstelling? We brengen de werkwijze in kaart en onderzoeken of deze gericht is op effectiviteit, eenvoud en transparantie. Inwoners voelen zich door een effectief proces gemakkelijk en prettig geholpen. Professionals voelen zich niet afgeremd maar ondersteund.

2: Het team

Hoe goed een organisatie ook is ingericht, de dienstverlening hangt uiteindelijk van welke professional je als inwoner uiteindelijk tegenover je krijgt. Is dat de juiste persoon op de juiste plek? Is diegene voldoende gefaciliteerd om het werk te doen? Heeft de professional de juiste trainingen gehad om alle mogelijke uitdagingen het hoofd te bieden?

Met de ServiceScan kijken we naar wat er gedaan moet worden om medewerkers van verschillende organisaties harmonieus te laten samenwerken onder de vlag van één integrale toegang. Verschillende facetten zijn hier onderdeel van. Zo heeft kennis van de kaders omtrent wet en regelgeving een zeer belangrijke functie. Maar wat te denken van een gastvrije omgeving om inwoners in te ontvangen? Een ict-omgeving die gewoon werkt en ondersteunend is, in plaats van een blok aan het been? Ook het aanbieden van ontwikkelmogelijkheden van vaardigheden op het gebied van motiverende gespreksvoering en omgang met agressie helpen bij het realiseren van een uniforme uitvoering.

3: Missie en visie

Waarmee wil de organisatie het verschil maken voor haar inwoners en hoe dient dit te worden bereikt? Als missie en visie worden vergeleken met praktische uitvoering legt dit dikwijls een verstoring bloot. IK adviseert over het vormgeven van een uitvoeringswijze die in lijn staat met de missie en visie van de organisatie.

4: Systemen

Documentatie, communicatie, registratie, AVG, regievoering, casuïstiek.. Maken de systemen efficiënt werken mogelijk? Soms vormen ze gevoelsmatig een blok aan het been. Maar, systemen moeten het werkproces ondersteunen en niet andersom!

Ze helpen professionals om in hun kracht te komen en te doen waar zij goed in zijn. Inwoners ervaren eenvoud en transparantie.

5: Aansturing

Op welke wijze verloopt de aansturing van het werkproces? Is er een duidelijke eigenaar van het werkproces en in welke mate wordt het team deelgenoot gemaakt van voortgang en resultaten? IK kijkt mee naar de rol van het MT. Volgt het management van alle participerende organisaties het beleid en worden de gemaakte werkafspraken gerespecteerd?

Kennismakend gesprek?

IK nodigt je uit om te sparren

Is je interesse gewekt? We geven je graag meer informatie over wat onze ServiceScan voor jou kan betekenen in een kosteloos oriënterend gesprek.

Neem contact op

Van ServiceScan naar ServicePoort

Veel gemeenten gaan met de handvatten die een ServiceScan van IK advisering biedt zelfstandig aan de slag. Ook kan het zijn dat IK advisering betrokken blijft om ontstane ontwikkelambities te helpen realiseren. Bent u benieuwd naar hoe wij dat graag doen? Lees dan onze pagina over het ServicePoort-concept.