Skip to main content

Ben je benieuwd hoe we dit voor elkaar kregen en hoe de gemeente onze aanpak heeft ervaren? Lees het hier!

Belangrijkste vraag tijdens onze opdracht in Heemskerk was: hoe kunnen we de dienstverlening aan inwoners met vragen over het sociaal domein beter en simpeler maken? Marit Keeken, sinds 2019 teamleider Zorg en Welzijn bij de gemeente Heemskerk vertelt hierover: “We merkten dat inwoners bij verschillende partijen ondersteuning vroegen en dat de afstemming tussen die partijen niet altijd goed ging. Dat gold zowel voor onze ketenpartners, als ook binnen de gemeente. Daardoor moesten inwoners meerdere keren hun verhaal doen. Daar wilden we verandering in brengen.”

De verbinding zoeken

Om te komen tot een besluit waarin iedereen volmondig JA zei tegen de samenwerking in het Serviceplein hebben we vanaf het begin af aan ingezet op het verbinden van de verschillende partners. We bouwden het Serviceplein op vanuit zeven kernpartners: de gemeente, CJG, MaatjeZ, MET Heemskerk, MEE & De Wering, IJmond Werkt! en ViVa Zorggroep. Deze organisaties bieden zowel preventieve en vrij toegankelijke voorzieningen als de geïndiceerde maatwerkvoorzieningen. Samen behandelen zij zo’n 80% van de ondersteuningsvragen in het sociaal domein van Heemskerk. Vanuit een gezamenlijke stuurgroep waarin al deze partners vertegenwoordigd waren, bouwden we de samenwerking stap voor stap op. Marit Keeken: “We hebben de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen zodat we nu goed weten wie wat doet. Dit komt de onderlinge samenwerking ten goede, zorgt voor korte lijnen en meer afstemming.” Wat volgde was een gezamenlijk besluit om de dienstverlening op één plek aan te bieden waar inwoners  één vast aanspreekpunt krijgen en goed op elkaar afgestemde dienstverlening van de deelnemende organisaties. Om dat goed in te richten hebben we vervolgens medewerkers van alle organisaties gevraagd deel te nemen aan werkgroepen rondom onderwerpen als Intake, Bereikbaarheid en Regiesysteem.

Gezamenlijke visie & begrip voor elkaar

Door tijd en energie te steken in het samenbrengen leerden de mensen elkaar echt kennen en ontstond een gezamenlijke visie, begrip voor elkaar en echte verbinding. Het was mooi om te zien dat de betrokken partners elkaar in een vroeg stadium vonden. Dat leidt niet alleen tot voordeel bij de betrokken organisaties en medewerkers, het belangrijkste is dat de dienstverlening aan de inwoner er beter van wordt. Doordat organisaties meer communiceren en afstemmen sluit de dienstverlening op elkaar en verdwijnt eventuele overlap. Hierdoor kunnen medewerkers ondersteuning bieden die goed aansluit op de persoonlijke omstandigheden van de inwoner. Dit in combinatie met het feit dat de consulenten in Heemskerk de vrijheid hebben om tijdens een (intake)gesprek direct en zonder verder overleg een voorziening in te zetten maakt dat een inwoner snel, adequaat en slagvaardig geholpen wordt.

De haarvaten van de wijken

Buiten de zeven kernpartners zijn er natuurlijk veel meer organisaties, verenigingen en zorgverleners die iets betekenen in het sociaal domein van Heemskerk. Denk bijvoorbeeld aan jeugdartsen, GGD en GGZ.  Deze partijen in het brede maatschappelijk veld spelen een belangrijke rol op het gebied van sociale cohesie, preventie en vroegsignalering. Dankzij deze partners kom je in de haarvaten van de wijken en leer je wat daar speelt en echt nodig is. We hebben hen steeds actief betrokken bij de voorbereiding. We hebben deze partners bijvoorbeeld uitgenodigd voor de inspiratiedagen en actief geïnformeerd over de ontwikkelingen door aan te sluiten in hun werkoverleggen. Nu het Serviceplein open is, kunnen zij gebruikmaken van aanlandplekken zodat zij ook fysiek op het plein kunnen werken. Op deze manier is er één centrale plek waar collega’s uit het netwerk elkaar kunnen ontmoeten en de juiste dienstverleningen kunnen vormgeven. Op termijn is het ook mogelijk het aantal deelnemers van het Serviceplein organisch te laten groeien.

Focus op de inwoner

Deze manier van intensieve samenwerken is een belangrijk onderdeel van onze visie op dienstverlening in het sociaal domein. Wij zien grote toegevoegde waarde als gemeenten samen met de belangrijkste maatschappelijke partners in de wijk of dorpskern een gedeelde toegang vormen. Door te bekijken hoe iedereen vanuit zijn professie naar de oplossing kijkt, ontstijg je het kijken naar losse voorzieningen en discussies rondom het verdelen van subsidies. Wanneer er echt vertrouwen is in de samenwerking kan elke organisatie in de toegang een gelijkwaardige rol vervullen. De focus is op de inwoner en de vraag welke ondersteuning die nodig heeft. Je kunt zo gezamenlijk keuzes maken en prioriteiten stellen. De budgetten zijn nu eenmaal schaars. Samen kun je er het meeste rendement uithalen.

Eline van Braak-Timmermann

Eline werkte jarenlang voor gemeenten als beleidsmedewerker en strategisch adviseur in het sociaal domein. Nu schrijft ze voor IK advisering en heeft ze haar eigen coachpraktijk ‘Voor rake zaken’. Daarnaast geeft ze organisaties advies en trainingen over stresspreventie en werkgeluk.

Ben je voor jouw gemeente op zoek naar een soortgelijke oplossing?

Neem dan zeker contact op!

Neem contact op