Skip to main content

Een goede start

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij onze opdrachtgevers vinden wij een zorgvuldige start van de opdracht cruciaal. Daarom besteden wij de nodige aandacht aan de verkenning van jouw vraag en een heldere opdrachtformulering. Zo kunnen we goed inschatten hoe we jou kunnen helpen: Wil je een inhoudelijk advies en verwacht je van ons een expertrol? Of zoek je iemand die faciliteert en coacht bij het proces of het creëren van draagvlak in de organisatie? Door bij te start al te kijken welke kwaliteiten jij in je organisatie beschikbaar hebt en waar je versterking kan gebruiken, kunnen wij aansluiten op jouw daadwerkelijke behoefte met een projectteam met de juiste mix van talenten en ervaring. Dat stelt ons in staat organisaties te ondersteunen bij veel verschillende soorten vragen. We doen bijvoorbeeld de begeleiding van complexe ICT projecten of implementatie van nieuwe systemen. We geven ‘train-de-trainer-sessies’ om organisatie in staat te stellen opleidingen van medewerkers zelf te verzorgen. Maar we ondersteunen bijvoorbeeld ook bij de oprichting van een nieuw team bedrijfsvoering, van advisering en vormgeving tot aan implementatie en vacaturestelling.

IK-scan

Als we overeenstemming hebben over de opdrachtformulering starten we met de uitvoering van onze IK-scan. Met deze scan kijken we naar vijf onderdelen van je organisatie: Processen, Personeel, Missie en visie, Systemen en Aansturing. Vaak zal je vraag zich hoofdzakelijk richten op één van deze onderdelen. Wij geloven er echter in dat als je een verandering succesvol wilt doorvoeren, het van belang is naar alle vijf de onderdelen én de samenhang daartussen te kijken. Wil je bijvoorbeeld een nieuw proces voor vraagverheldering in je organisatie implementeren, dan is het van belang om niet alleen een goed proces te ontwikkelen. Je wilt je personeel opleiden om dit nieuwe proces te kunnen uitvoeren, de systemen aanpassen om de nieuwe werkwijze te faciliteren en het management in staat stellen de verandering aan te sturen. Door aan het begin van de opdracht al deze aspecten te onderzoeken, creëren we inzicht in de lokale situatie. We onderzoeken waar jouw organisatie in uitblinkt, want juist deze sterke punten wil je in het veranderproces inzetten. Wat is de kracht van jouw organisatie, waar zitten de talenten van de medewerkers, wat gaat eigenlijk als vanzelf? Daarnaast kijken we natuurlijk ook welke risico’s er zijn zodat we die zo veel mogelijk kunnen beperken. Op basis van de uitkomst van onze IK-scan leveren we een praktisch advies op met daarin een stappenplan waarmee we jouw organisatie helpen de gewenste verandering te maken.

Werken vanuit talenten

Als wij aan de slag gaan voor een opdrachtgever zetten wij altijd in op de kracht en talenten van de mensen die het werk doen. Door die kwaliteiten te verbinden ontstaat energie die we gebruiken om doelgerichte stappen te zetten. Zo hielpen we een gemeente met het inrichten van hun toegang tot het sociaal domein door werkgroepen te vormen waarin alle partner-organisaties deelnamen. Vanuit de expertise die daar al aanwezig was vonden zij snel een breed gedragen werkwijze voor hun brede intake. Doordat verschillende organisaties hadden meegewerkt aan de ontwikkeling ontstond er snel breed draagvlak. Mensen konden direct aan de slag met hetgeen ontwikkeld was en de betrokken medewerkers fungeerden als ambassadeurs. Een andere gemeente ondersteunden we bij het zoeken naar een ICT oplossing voor het delen van signalen in de wijk. We verbonden consulenten, een communicatiemedewerker en ICT-adviseur, die samen vlot tot een oplossing kwamen waar de uitvoering direct mee geholpen was. Voor deze opdrachten bestaat onze rol vooral uit organiseren, faciliteren en coachen zodat iedereen in de organisatie zijn kennis en talent zo goed mogelijk kan inzetten.

Breed netwerk

Als er iets ontbreekt of beter kan in een organisatie, kijken we gezamenlijk met de opdrachtgever hoe we daarmee omgaan. Misschien is er een partnerorganisatie die iets kan betekenen. Bij het opzetten van een leeromgeving over de toegang van het sociaal domein organiseerden we bijvoorbeeld dat de betrokken organisaties elkaar gingen trainen. Zo deelden ze de kennis die er al was breed in het netwerk. Soms kunnen wij ook helpen door inzet van ons eigen netwerk, bijvoorbeeld als het gaat om het trainen of coachen van medewerkers op kennis of vaardigheden. Zo organiseerden we een training vraagverheldering waarbij wij een trainer motiverende gespreksvoering uit ons netwerk konden koppelen aan de lokale specialisten. Door verschillende mensen aan elkaar te verbinden ontstaat uiteindelijk vaak het beste resultaat.

Eline van Braak-Timmermann

Eline werkte jarenlang voor gemeenten als beleidsmedewerker en strategisch adviseur in het sociaal domein. Nu schrijft ze voor IK advisering en heeft ze haar eigen coachpraktijk ‘Voor rake zaken’. Daarnaast geeft ze organisaties advies en trainingen over stresspreventie en werkgeluk.

Ben je voor jouw gemeente op zoek naar een soortgelijke oplossing?

Neem dan zeker contact op!

Ben je ook op zoek naar een doelgerichte aan pak voor jouw vraagstuk in het sociaal domein? Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op