Skip to main content

Echt effectieve dienstverlening in het sociaal domein… Begin bij de inwoner

Als gemeente wil je de inwoner- je klant – centraal stellen in de dienstverlening. Maar hoe realistisch is dat, als die dienstverlening decentraal is ingericht? Versplinterd zelfs… over afdelingen, instanties, door de hele keten heen? Hoe help je inwoners op een effectieve, klantvriendelijke manier?

Met ons ServicePoort-concept voor gemeentes geven wij je antwoord op die vraag en helpen we je ontwikkelen.

Helderheid van aanvraag tot afronding

Het ServicePoort-concept

Dienstverlening in het sociaal domein is diffuus en complex. Voor burgers én gemeentes zelf. Het ServicePoort-concept optimaliseert en ontwart, in een relatief korte doorlooptijd.

Het Servicepoort-concept
De MRI voor jullie dienstverlening

De IK ServiceScan

Geen gemeente is hetzelfde. Wat is er bij jullie nodig om de dienstverlening te verbeteren? Met onze IK ServiceScan brengen we dat haarscherp, snel en betaalbaar in kaart.

Ik ServiceScan
Echte gemeentes, echte resultaten

Het ServicePoort-concept in de praktijk

Iedere gemeente heeft baat bij ons concept: groot of klein, als totaaloplossing of gefaseerd via deelterreinen. Bekijk een selectie van projecten door heel Nederland.

Gratis checklist voor beleidsmakers en managers

5 eye openers over effectieve dienstverlening in jullie gemeente

Dienstverlening in het sociaal domein is ingewikkeld. Als beleidsmaker of manager kun je je tanden stukbijten op verbeteringen in processen, organisatie en samenwerkingen. Zijn er ondanks die taaiheid toch quickwins mogelijk? In deze checklist geven we je vijf andere manieren om naar de service aan jullie inwoners te kijken.

Download de checklist